Højbjerg Privatskole følger Aarhus Kommunes ferieplan på skoleområdet. Der er 200 skoledage i et skoleår.

Skoleåret begynder i august og slutter i juni.

FERIEPLAN FOR SKOLEÅRET 2019-2020

  • Sommerferie– lørdag 28. juni 2019 – søndag 11. aug. 2019
  • Efterårsferie– lørdag 12. okt. 2019– søndag 20. okt. 2019
  • Juleferie– lørdag 21. dec. 2019 – søndag 5. jan. 2020
  • Vinterferie– lørdag 08. feb. 2020 – søndag 16. feb. 2020
  • Påskeferie– lørdag 4. april 2020 – mandag 13. april 2020
  • StoreBededag – fredag 8. maj 2020
  • KristiHimmelfartsdag – torsdag 21. maj 2020 – søndag 24. maj 2020
  • Pinse– søndag 31. maj 2020 – mandag 1. juni 2020
  • Sommerferie– lørdag 27. juni 2020.

De nævnte dage er inklusive.

Ferie uden for ferieperioderne

Højbjerg Privatskole følger Aarhus Kommunes ferieplan på skoleområdet.

Skolen oplever at der til tider er forældre der ønsker deres børn fri fra skole i kortere eller længere perioder uden for de ordinære ferieperioder.

Skolen stiller sig på ingen måder i vejen for at der kan afholdes ferie uden for de ordinære ferieperioder, men henstiller dog til, at dette begrænses mest muligt af hensyn til den kontinuerlige læringsproces.

Vælger man at bede en elev fri sker det naturligvis på forældrenes ansvar.
Hvor det er muligt kan læreren være behjælpelig med oplysninger mv. om hvad der forventeligt vil blive arbejdet med i fraværsperioden.

Det kan ikke forventes at læreren udarbejder en særskilt undervisningsplan eller lign. for fraværsperioden, idet en sådan ikke er indregnet i lærerens almindelige forberedelse.