Højbjerg Privatskole følger Aarhus Kommunes ferieplan på skoleområdet. Der er 200 skoledage i et skoleår.

Skoleåret begynder i august og slutter i juni.

FERIEPLAN FOR SKOLEÅRET 2020-2021

  • Sommerferie 2020 – lørdag 27. juni 2020 – søndag 9. august 2020
  • Efterårsferie – lørdag 10. oktober 2020 – søndag 18. oktober 2020
  • Juleferie – lørdag 19. december 2020 – søndag den 3. januar 2021
  • Vinterferie – lørdag 13. februar 2021 – søndag 21. februar 2021
  • Påskeferie – lørdag 27. marts 2021 – mandag 5. april 2021
  • St. Bededag – fredag 30. april 2021
  • Kr. Himmelfartsdag – torsdag 13. maj 2021
  • Fridag – fredag 14. maj 2021
  • Pinseferie – lørdag 22. maj 2021 – mandag 24. maj 2021
  • Sommerferiestart 2021 – lørdag 26. juni 2021

De nævnte dage er inklusive.

Ferie uden for ferieperioderne

Højbjerg Privatskole følger Aarhus Kommunes ferieplan på skoleområdet.

Skolen oplever at der til tider er forældre der ønsker deres børn fri fra skole i kortere eller længere perioder uden for de ordinære ferieperioder.

Skolen stiller sig på ingen måder i vejen for at der kan afholdes ferie uden for de ordinære ferieperioder, men henstiller dog til, at dette begrænses mest muligt af hensyn til den kontinuerlige læringsproces.

Vælger man at bede en elev fri sker det naturligvis på forældrenes ansvar.
Hvor det er muligt kan læreren være behjælpelig med oplysninger mv. om hvad der forventeligt vil blive arbejdet med i fraværsperioden.

Det kan ikke forventes at læreren udarbejder en særskilt undervisningsplan eller lign. for fraværsperioden, idet en sådan ikke er indregnet i lærerens almindelige forberedelse.