Højbjerg Privatskole følger Aarhus Kommunes ferieplan på skoleområdet. Der er 200 skoledage i et skoleår.

Skoleåret begynder i august og slutter i juni.

FERIEPLAN FOR SKOLEÅRET 2021-2022

  • Sommerferie 2021 – lørdag 26. juni – søndag 8. august
  • Efterårsferie – lørdag 16. oktober – søndag 24. oktober
  • Juleferie – lørdag 18. december – søndag den 2. januar
  • Vinterferie – lørdag 12. februar – søndag 20. februar
  • Påskeferie – lørdag 9. april – mandag 18. april
  • St. Bededag – fredag 13. maj
  • Kr. Himmelfartsdag – torsdag 26. maj
  • Fridag – fredag 27. maj
  • Pinseferie – lørdag 4. juni – mandag 6. juni
  • Sommerferie 2022 – lørdag 25. juni – søndag 7. august

De nævnte dage er inklusive.

Ferie uden for ferieperioderne

Højbjerg Privatskole følger Aarhus Kommunes ferieplan på skoleområdet.

Skolen oplever at der til tider er forældre der ønsker deres børn fri fra skole i kortere eller længere perioder uden for de ordinære ferieperioder.

Skolen stiller sig på ingen måder i vejen for at der kan afholdes ferie uden for de ordinære ferieperioder, men henstiller dog til, at dette begrænses mest muligt af hensyn til den kontinuerlige læringsproces.

Vælger man at bede en elev fri sker det naturligvis på forældrenes ansvar.
Hvor det er muligt kan læreren være behjælpelig med oplysninger mv. om hvad der forventeligt vil blive arbejdet med i fraværsperioden.

Det kan ikke forventes at læreren udarbejder en særskilt undervisningsplan eller lign. for fraværsperioden, idet en sådan ikke er indregnet i lærerens almindelige forberedelse.