Skole/hjem samtaler

Der er to årlige samtaler mellem skole og hjem på alle klassetrin. Ved bekymring er det naturligvis altid muligt at få en samtale med en eller flere af klassens lærere samt evt. skolelederen.

Forældremøde

Der afholdes to årlige forældremøde i alle klasser i skoleårets begyndelse og slutning. Formålet med disse forældremøder er at orientere og diskutere emner af generel interesse. Enkelte elever, forældre eller ansatte skal ikke diskuteres i dette forum.