Fredag, den 15. maj 2020

Kære forældre og elever

Danmark bevæger sig nu endnu en milepæl i retning mod en normalisering af vores dagligdag, og dette sker fra mandag den 18. maj. Eleverne i de ældste klasser får lov til at komme tilbage i skolen og vi har virkelig savnet at se dem alle.

Opdaterede retningslinjer fra UVM

Børne- og undervisningsministeriet har offentliggjort opdaterede retningslinjer for fase 2 i genåbningen for skoler og uddannelsesinstitutioner samt dagtilbud. De kan læses i det følgende link:

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/maj/200513-her-er-rammerne-for-genaabningens-fase-2-paa-boerne-og-undervisningsministeriets-omraade

Hovedpointer fra retningslinjerne for fase 2:

 • Fase 2 af genåbningen sker fra 18. maj.
 • Undervisningen foregår som udgangspunkt fysisk på skolen, men der er fortsat tale om nødundervisning.
 • Skolen skal fortsat tage sundhedsmæssige hensyn i organisering af undervisningen for at undgå smitte. Skolerne skal gøre brug af forskudte mødetidspunkter og pauser.
 • Der er en generel anbefaling om 1 meters afstand fra næsetip til næsetip, men der kan være situationer, hvor 1 meters afstand ikke kan efterleves (børn der skal trøstes, frikvarterer osv.)
 • Det anbefales, at aktiviteter i SFO er i faste grupper.
 • Skolen registrerer fravær

De nye tiltag på HBPS for fase 2

I den anledning ønsker jeg at opdatere jer om de sidste tiltag i forbindelse med vores sidste forberedelser til at modtage resten af vores elever.

Mødetider
Skolen åbner fortsat fra kl. 08.00 af. Eleverne kan komme mellem 08.00 til 08.35. Skolen slutter for samtlige elever på kl.13.00.

Nye skemaer
Vi har udarbejdet nye skemaer for samtlige klasser. Som I kan se, er det den samme lærer der underviser og holder vagt med sin klasse i pauserne. Det er den samme lærer, der har klassen hele dagen. Lærerne vil, løbende, informere jeres børn om indhold af undervisning, planlægning mv. Raja, som underviste 2. og 3. klasserne før, har overtaget Jakobs skema foreløbigt, da han er ramt af sygdom.

Oversigt over den planlagte fagfordeling

Foreløbigt nyt nødskema

Kort over områdefordeling for pauser

Pauser
Efter anbefalinger fra myndighederne har vi planlagt 3-delte pauser. Der vil kun være en klasse udenfor fra indskoling, mellemtrin og udskoling på samme tidspunkt. Det vil primært være lærerne som er tilknyttede den enkelte klasse der vil være gård/gangvagt. Klasserne vil blive fordelt på skolens udendørsareal. På den måde vil vi sikre både afstandskrav og undgå kontakt med de andre klasser.

Undervisningslokaler

Indskoling vil fortsat være i stueetagen, mens mellemtrinnet inkl. 6. klasse vil bruge de største lokaler på 1. sal i hovedbygningen. 7., 8. og 9. klasse vil udelukkende være i den anden bygning.
Det vil give os mulighed for at minimere trafik i begge bygninger og håndvask/toiletområder.

Elevborde og stole i samtlige klasser er naturligvis blevet indrettet med minimum en meters afstand til hinanden.

Af hygiejnemæssige årsager er det ikke til-ladt at efterlade undervisningsmaterialer i klasserne efter undervisning. Derfor vil vi bede vores elever om at transportere deres materialer til og fra skole dagligt.

6. klasse’s nye lokale

Indgang og udgang fra bygninger
Vi vil fortsat have ensrettet adgang til bygningen. Dvs. indgang til hovedbygning vil være fra hovedindgangen, og udgang fra bygning vil være igennem forskellige nødudgange, som eleverne bliver vejledt i af lærere og ledelse.

Udskolingsklasser i nabobygningen har direkte adgang til det fri.

Fokus på hygiejne
Der er bestilt ekstra rengøring, også til de nye lokaler. Klasserne, kontakt knudepunkter og fællesmiljøer som toiletter og gangarealer vil dagligt blive desinficeret. Både medarbejdere og elever vasker hænder med vand og flydende sæbe når de kommer ind på skolen.

Elever vasker hænder hyppigt, når de er synligt snavsede og i hvert frikvarter.

Ved tegn på sygdom
Jeg vil endnu engang gøre jer opmærksom på at både ansatte og børn ikke må komme i skole eller SFO, hvis der er symptomer på sygdom.

Syptomer for COVID-19 er:

 • hoste
 • feber
 • ondt i halsen
 • muskelsmerter
 • hovedpine
 • vejrtrækningsbesvær

Ved det mindste tegn på sygdom skal børn og voksne straks hjemsendes og blive hjemme, indtil der ikke er sygdomssymptomer i 48 timer.

Forældre og andre må ikke møde op i skole og SFO, hvis de har symptomer på sygdom.

Børn og voksne, der har været i nær kontakt med en smittet person, må godt møde op i skolen, men de skal være særligt opmærksomme på sygdomstegn og de generelle råd om god hygiejne.

Med bedste hilsner
Mustafa Y. Øzel
Skoleleder

Fredag, den 15. maj 2020

Kære forældre og elever

Danmark bevæger sig nu endnu en milepæl i retning mod en normalisering af vores dagligdag, og dette sker fra mandag den 18. maj. Eleverne i de ældste klasser får lov til at komme tilbage i skolen og vi har virkelig savnet at se dem alle.

Opdaterede retningslinjer fra UVM

Børne- og undervisningsministeriet har offentliggjort opdaterede retningslinjer for fase 2 i genåbningen for skoler og uddannelsesinstitutioner samt dagtilbud. De kan læses i det følgende link:

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/maj/200513-her-er-rammerne-for-genaabningens-fase-2-paa-boerne-og-undervisningsministeriets-omraade
 

Hovedpointer fra retningslinjerne for fase 2:

 • Fase 2 af genåbningen sker fra 18. maj.
 • Undervisningen foregår som udgangspunkt fysisk på skolen, men der er fortsat tale om nødundervisning.
 • Skolen skal fortsat tage sundhedsmæssige hensyn i organisering af undervisningen for at undgå smitte. Skolerne skal gøre brug af forskudte mødetidspunkter og pauser.
 • Der er en generel anbefaling om 1 meters afstand fra næsetip til næsetip, men der kan være situationer, hvor 1 meters afstand ikke kan efterleves (børn der skal trøstes, frikvarterer osv.)
 • Det anbefales, at aktiviteter i SFO er i faste grupper.
 • Skolen registrerer fravær

 

De nye tiltag på HBPS for fase 2

I den anledning ønsker jeg at opdatere jer om de sidste tiltag i forbindelse med vores sidste forberedelser til at modtage resten af vores elever.

Mødetider
Skolen åbner fortsat fra kl. 08.00 af. Eleverne kan komme mellem 08.00 til 08.35. Skolen slutter for samtlige elever på kl.13.00.

Nye skemaer
Vi har udarbejdet nye skemaer for samtlige klasser. Som I kan se, er det den samme lærer der underviser og holder vagt med sin klasse i pauserne. Det er den samme lærer, der har klassen hele dagen. Lærerne vil, løbende, informere jeres børn om indhold af undervisning, planlægning mv. Raja, som underviste 2. og 3. klasserne før, har overtaget Jakobs skema foreløbigt, da han er ramt af sygdom.

Oversigt over den planlagte fagfordeling

Foreløbigt nyt nødskema

Kort over områdefordeling for pauser

Pauser
Efter anbefalinger fra myndighederne har vi planlagt 3-delte pauser. Der vil kun være en klasse udenfor fra indskoling, mellemtrin og udskoling på samme tidspunkt. Det vil primært være lærerne som er tilknyttede den enkelte klasse der vil være gård/gangvagt. Klasserne vil blive fordelt på skolens udendørsareal. På den måde vil vi sikre både afstandskrav og undgå kontakt med de andre klasser.

Undervisningslokaler

Indskoling vil fortsat være i stueetagen, mens mellemtrinnet inkl. 6. klasse vil bruge de største lokaler på 1. sal i hovedbygningen. 7., 8. og 9. klasse vil udelukkende være i den anden bygning.
Det vil give os mulighed for at minimere trafik i begge bygninger og håndvask/toiletområder.

Elevborde og stole i samtlige klasser er naturligvis blevet indrettet med minimum en meters afstand til hinanden.

Af hygiejnemæssige årsager er det ikke til-ladt at efterlade undervisningsmaterialer i klasserne efter undervisning. Derfor vil vi bede vores elever om at transportere deres materialer til og fra skole dagligt.

6. klasse’s nye lokale

Indgang og udgang fra bygninger
Vi vil fortsat have ensrettet adgang til bygningen. Dvs. indgang til hovedbygning vil være fra hovedindgangen, og udgang fra bygning vil være igennem forskellige nødudgange, som eleverne bliver vejledt i af lærere og ledelse.

Udskolingsklasser i nabobygningen har direkte adgang til det fri.

Fokus på hygiejne
Der er bestilt ekstra rengøring, også til de nye lokaler. Klasserne, kontakt knudepunkter og fællesmiljøer som toiletter og gangarealer vil dagligt blive desinficeret. Både medarbejdere og elever vasker hænder med vand og flydende sæbe når de kommer ind på skolen.

Elever vasker hænder hyppigt, når de er synligt snavsede og i hvert frikvarter.

Ved tegn på sygdom
Jeg vil endnu engang gøre jer opmærksom på at både ansatte og børn ikke må komme i skole eller SFO, hvis der er symptomer på sygdom.

Syptomer for COVID-19 er:

 • hoste
 • feber
 • ondt i halsen
 • muskelsmerter
 • hovedpine
 • vejrtrækningsbesvær

Ved det mindste tegn på sygdom skal børn og voksne straks hjemsendes og blive hjemme, indtil der ikke er sygdomssymptomer i 48 timer.

Forældre og andre må ikke møde op i skole og SFO, hvis de har symptomer på sygdom.

Børn og voksne, der har været i nær kontakt med en smittet person, må godt møde op i skolen, men de skal være særligt opmærksomme på sygdomstegn og de generelle råd om god hygiejne.

Med bedste hilsner
Mustafa Y. Øzel
Skoleleder