Kære forældre

Som det sikkert er jer bekendt, har Statsministeren meddelt, at skolerne nu også kan åbne for de ældste elever fra 6. -10. klasse fra mandag den 18. maj.

Jeg glæder mig over, at det nu er muligt for de ældste elever at komme tilbage i skole. Det er godt for deres sociale og psykiske sundhed, ligesom det ganske givet også er godt for det faglige arbejde.

Vi vil indrette skolen bedst muligt for at sørge for retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne overholdes. Men vi ved ikke på nuværende tidspunkt, hvorvidt det bliver en fortsættelse af de nuværende retningslinjer eller om der vil blive meldt nye regler ud.

Vi vil bruge næste uge til at forberede modtagelsen af jeres børn. Indtil da gælder de nuværende regler, altså fysisk undervisning for 0. – 5. klasse på skolen og fjernundervisning af de ældste elever fra 6. – 9. klasse.

Selvom alle elever nu kommer tilbage i skole efter den 18. maj, så er det fortsat tydeligt italesat af ministeren, at skolerne ikke bliver som den var før coronavirus. Det vil fortsat være nødundervisning, hvor vi må prioritere fag, tid, ressourcer, økonomi, hygiejne m.m.

Som sagt vil vi bruge hele ugen til planlægning og forberedelse. I vil via SkemaIntra få nærmere besked omkring hvordan opstarten vil foregå for jeres barn i slutningen af ugen.

Med venlig hilsen

Mustafa Yavuz Øzel
Skoleleder