HBPS Læsebånd

Alle elever på Højbjerg Privatskole læser i skoletiden 20 minutter hver dag fra kl. 8.35-8.55. Læsningen foregår på samme tidspunkt af dagen, uanset hvilket fag eleverne har. Derfor navnet læse-bånd.

HVORFOR

På Højbjerg Privatskole ønsker vi at styrke vores elevers læsning generelt, således at indlæringen i alle fag styrkes.

Formålet med læsebåndet er:
– At styrke elevernes læsekompetencer
– At øge elevernes læsehastighed
– At give eleverne gode læsevaner
– At styrke elevernes læselyst og læseglæde
– At eleverne opdager, at læsning kan give gode oplevelser og ny viden
– At skabe tid til fordybelse i læsning
– At gøre læsning til en naturlig del af dagliglivet.

læsebånd på hbps

HVORNÅR

På Højbjerg Privatskole er læsebåndet placeret som et bånd på tværs af skoledagen for alle klasser fra 1. – 9. årgang i tidsrummet kl. 8.35-9.00. Alle elever læser i deres klasse.

HVORDAN

Som udgangspunkt vil læsebåndet tage udgangspunkt i nedenstående tilgange:

”Stille-læse-tid”:
Eleverne læser stille og indadvendt. Denne tilgang har fokus på automatisering og fluency, herunder en bestræbelse på, at eleverne opnår det antal læste sider som opnåelse af en funktionel læsekompetence kræver, samt oparbejdelse af læsevaner og læselyst.

Der arbejdes ofte med boganmeldelser, læsekontrakt (elevintra) og læselogs/læsedagbøger.

Der kan dog sagtens kombineres med andre tilgangsvinkler i form af en mere undervisningsorienteret tilgang, hvor eleverne undervises i og arbejder med forskellige læsestrategier (f.eks. ord- og begrebskort), og eller indgår i forskellige læseaktiviteter med fokus på dialog (f.eks. højtlæsning, makkerlæsning mm). Med denne tilgang er fokus flyttet fra automatiseringen til indøvelse af læsningens forskellige delkomponenter som f.eks. læse- og sprogforståelse.

De to tilgangsvinkler til læsebåndet kan sagtens kombineres. F.eks. kan stillelæsning kombineres med, at enkelte elever læser højt for enten læreren eller for hinanden udenfor klasselokalet. En boganmeldelse kan også sagtens indeholde opgaver i læseforståelsesstrategier, og kan også læses højt af eleven for hele klassen.

I begyndelsen af 1. klasse kan det være svært at benytte de nævnte metoder, da det selvfølgelig kræver, at eleverne kan afkode og læse selvstændigt. Derfor kan der her være fokus på en mere målrettet og fokuseret højtlæsning, hvor læsebåndslæreren læser højt for eleverne, som inddrages aktivt i højtlæsningen. Til brug for dette foreslås brugen af ”dialogisk læsning”.

Efterhånden som eleverne bliver bedre til at læse, kan man indføre de mere traditionelle tilgangsvinkler til læsebånd.