Højbjerg Privatskole har stort fokus på, at eleverne har det godt på skolen.

Arbejdet med AKT, dvs. ADFÆRD, KONTAKT og TRVISEL sætter elevernes (psykiske og sociale) velvære i fokus.

Dette gøres vha. forskellige tiltag:

• Konfliktmægling
• Individuelle samtaler
• Klassemøder
• Observationer
• Forældresamtaler

Al AKT-arbejdet udføres i princippet af alle lærere, og vi har en AKT-uddannet lærer, der samtidig rådgiver de andre lærere i forbindelse med vejledning af og afholdelse af klassemøder.

Vi prøver at skabe en god atmosfære på skolen, således at eleverne ikke tager deres problemer med hjem.