I henhold til lov om gennemsigtighed skal vi linke til undervisningsministeriets database over elevernes overgang til uddannelse efter 9. klasse.

Karakterfordeling:

https://uddannelsesstatistik.dk/pages/institutions/751111.aspx/?dashboard=Karakterer

Karaktergennemsnit:

https://uddannelsesstatistik.dk/pages/institutions/751111.aspx/?dashboard=Overblik