Højbjerg Privatskole følger Aarhus Kommunes ferieplan på skoleområdet. Der er 200 skoledage i et skoleår.

Skoleåret begynder i august og slutter i juni.

FERIEPLAN FOR SKOLEÅRET 2017-2018

 • Sommerferie– lørdag 24. juni 2017 – søndag 13. aug. 2017
 • Fridag– fredag d. 9. sept. 2017.
 • Efterårsferie– lørdag 14. okt. 2017 – søndag 22. okt. 2017
 • Juleferie– torsdag 21. dec. 2017 – tirsdag 2. jan. 2018
 • Vinterferie– lørdag 10. feb. 2018 – søndag 18. feb. 2018
 • Påskeferie– lørdag 24. marts 2018 – mandag 2. april 2018
 • StoreBededag – fredag 27. april 2018
 • KristiHimmelfartsdag – torsdag 10. maj 2018 – søndag 13. maj 2018
 • Pinse– lørdag 19. maj 2018 – mandag 21. juni 2018
 • Fridag– fredag d. 15. juni 2018.
 • Sommerferie– lørdag 30. juni 2018.

FERIEPLAN FOR SKOLEÅRET 2018-2019

 • Sommerferie– lørdag 30. juni 2018 – søndag 12. aug. 2018
 • Fridag– tirsdag d. 21. aug. 2018.
 • Efterårsferie– lørdag 13. okt. 2018 – søndag 21. okt. 2018
 • Juleferie– fredag 21. dec. 2018 – tirsdag 1. jan. 2019
 • Vinterferie– lørdag 9. feb. 2019 – søndag 17. feb. 2019
 • Påskeferie– lørdag 13. april 2019 – mandag 22. april 2019
 • StoreBededag – fredag 17. maj 2019
 • KristiHimmelfartsdag – torsdag 30. maj 2019 – søndag 2. juni 2019
 • Pinse– mandag 10. juni 2019
 • Sommerferie– lørdag 29. juni 2019.

De nævnte dage er inklusive.

Ferie uden for ferieperioderne

Højbjerg Privatskole følger Aarhus Kommunes ferieplan på skoleområdet.

Skolen oplever at der til tider er forældre der ønsker deres børn fri fra skole i kortere eller længere perioder uden for de ordinære ferieperioder.

Skolen stiller sig på ingen måder i vejen for at der kan afholdes ferie uden for de ordinære ferieperioder, men henstiller dog til, at dette begrænses mest muligt af hensyn til den kontinuerlige læringsproces.

Vælger man at bede en elev fri sker det naturligvis på forældrenes ansvar.
Hvor det er muligt kan læreren være behjælpelig med oplysninger mv. om hvad der forventeligt vil blive arbejdet med i fraværsperioden.

Det kan ikke forventes at læreren udarbejder en særskilt undervisningsplan eller lign. for fraværsperioden, idet en sådan ikke er indregnet i lærerens almindelige forberedelse.