Højbjerg Privatskole tager hensyn til Aarhus Kommunes ferieplan på skoleområdet. Der er 200 skoledage i et skoleår.

Skoleåret begynder i august og slutter i juni.

FERIEPLAN FOR SKOLEÅRET 2023-2024

 • Sommerferie 2023 – lørdag 24. juni – søndag 13. august
 • Efterårsferie – lørdag 14. oktober – søndag 22. oktober
 • Juleferie – fredag 22. december – onsdag 3. januar
 • Vinterferie – lørdag 10. februar – søndag 18. februar
 • Påskeferie – lørdag 23. marts – mandag 1. april
 • Eid – onsdag d. 10. april
 • Kr. Himmelfartsdag – torsdag 9. maj
 • Fridag – fredag 10. maj
 • Pinseferie – lørdag 18. maj – mandag 20. maj
 • Grundlovsdag – onsdag 5. juni
 • Sommerferie 2023 – lørdag 29. juni – søndag 11. august

De nævnte dage er inklusive.

FERIEPLAN FOR SKOLEÅRET 2024-2025

Ferie- og fridage for skoleåret 2024/25 Antallet af ferie- og fridage i folkeskolen i skoleåret 2024/25 (1. august 2024 til 31. juli 2025) udgør 165 dage, heri medregnet alle lørdage samt søn- og helligdage. Dette vil sige, at antallet af skoledage udgør 200 dage.

 • Sommerferie 2024 – lørdag den 29. juni – søndag den 11. august
 • Efterårsferie lørdag den 12. oktober – søndag den 20. oktober
 • Juleferie lørdag den 21. december – søndag den. 5. januar
 • Vinterferie lørdag den 8. februar – søndag den 16. februar
 • Påskeferie lørdag den 12. april – mandag den 21. april
 • Kr. Himmelfartsdag torsdag den 29. maj
 • Fridag fredag den 30. maj
 • Fridag-Eid fredag den 6. juni
 • Grundlovsdag torsdag den 5. juni
 • Pinseferie søndag den 8. juni – mandag den 9. juni
 • Sommerferie 2025 – lørdag den 28. juni – (endnu ikke fastlagt)

Ferie uden for ferieperioderne

Højbjerg Privatskole tager hensyn til Aarhus Kommunes ferieplan på skoleområdet.

Skolen oplever at der til tider er forældre der ønsker deres børn fri fra skole i kortere eller længere perioder uden for de ordinære ferieperioder.

Skolen stiller sig på ingen måder i vejen for at der kan afholdes ferie uden for de ordinære ferieperioder, men henstiller dog til, at dette begrænses mest muligt af hensyn til den kontinuerlige læringsproces.

Vælger man at bede en elev fri sker det naturligvis på forældrenes ansvar.
Hvor det er muligt kan læreren være behjælpelig med oplysninger mv. om hvad der forventeligt vil blive arbejdet med i fraværsperioden.

Det kan ikke forventes at læreren udarbejder en særskilt undervisningsplan eller lign. for fraværsperioden, idet en sådan ikke er indregnet i lærerens almindelige forberedelse.