Temauger

Hvert år har vi to faste temauger med titlerne DEMOKRATI og KREA med skiftende underemner.

DEMOKRATI-ugen:
Højbjerg Privatskole deltager i den nationale demokrati-uge som afholdes i uge 12 i hele landet. Vi har som skole udført forskellige tiltag og projekter fra BHKL. til 9. klasse med begreberne demokrati, tolerance, frihed og ligestilling. Eleverne inddrages i emner som berører disse begreber, hvor der også er tværfaglighed ind over, såsom dansk, historie og samfundsfag – men også i de naturvidenskabelige fag som natur-teknik, fysik-kemi og biologi osv. Til temaugen benytter vores lærere UVM’s hjemmeside og udvikler egne undervisningsplaner for området.

Man kan læse mere om vores DEMOKRATI-uge hér på siden..

Skolens lærere har udarbejdet en samling af tekster der fortæller mere om ugen. Klik hér og læs mere om DEMOKRATI-ugen..

KREA-ugen:
I KREA-ugen får vores elever mulighed for at udfolde sig i praktisk-musiske-fag, såsom billedkunst, håndarbejde, sløjd, design, medieværksted og hjemkundskab. Med et overordnet tema kaster vores elever sig ud i de forskellige områder. Indtil videre har vi haft følgende emner:

⁃ Middelalderen
⁃ Eventyr
⁃ Ispinde-projekt
⁃ Science
⁃ Landsbyen i Danmark
⁃ og mange andre spændende overskrifter