Forældreengagement

Familien er barnets første og vigtigste fundament i livet. Forældrene er altid barnets lærere og har opgaven for at undervise og opdrage barnet for livet.

Som forældre giver man en del af dette ansvar til skolen, men skolen kan ikke overtage forældrenes primære ansvar for børnene. Vi som Højbjerg Privatskole kan heller ikke påtage os, at opdrage og undervise børn, som ikke hjemmefra er oplært til at vise respekt for regler og aftaler og hensyn til andre mennesker.

Skolens lærere er ansvarlige, hvad angår korrekt undervisning i de enkelte fag, men undervisning – i den bredeste forstand – er ikke kun en skolesag. Det er ikke en pligt, som kun skolen, klasselæreren og faglæreren, der er ansvarlig for. En stor del af ansvaret ligger også hos forældrene.

Hvis man som far og mor mener, at det kun er skolen der har ansvaret, har man misforstået hele ideen med skolelivet, også selvom barnet går i en privatskole. Højbjerg Privatskole forventer en stor opbakning fra forældres side. Vi forventer, at vores forældre deltager i skolens liv og virke. Der er brug for forældrenes medvirken på mange områder.