Elevrådet består af to elever fra hver klasse fra 4.-8. klasse, dvs. 10 medlemmer. De vælges for et skoleår af gangen kort efter sommerferien. En lærer, der er udpeget af skolen koordinerer elevrådet.

Elevrådsmøder:
Der bliver holdt møde en gang om måneden. Der vælges en ordstyrer og en referent til hver møde.

Elevrådets opgaver:
At behandle ønsker og evt. klager fra skolens elever, der efterfølgende bliver drøftet med ledelsen og lærerne. Vi får breve, tilbud og oplysning om projekter og konkurrencer for skoleelever. Vi holder møde én gang om måneden, og her arbejder vi med flere ting, der har betydning med elevernes hverdag.

Din stemme i elevrådet:
Hvis du har emner, ønsker eller problemer som du tror elevrådet kan hjælpe dig med, så kan du rette henvendelse til dine klasserepræsentanter eller til elevrådsformanden.