Elevrådet består af 2 elever fra hver af klasserne 4.-8. kl., dvs. 10 medlemmer. De vælges for et skoleår af gangen kort efter sommerferien. Veli fra 8. Klasse er formand for elevrådet og Naim Yilanci er lærerrepræsentant i elevrådet.
 
Elevrådsmøder:
Der bliver holdt møde en gang om måneden. Der vælges ordstyrer og referent til hver møde.
 
Elevrådets opgaver:
At behandle ønsker og evt. klager fra skolens elever og drøfte det med ledelsen og lærerne. Vi får breve og tilbud og oplysning om projekter og konkurrencer for skoleelever. Vi holder møde 1 gang om måneden, og her arbejder vi med flere ting, der har betydning med elevernes hverdag.
Vi arbejder med at forbedre legeforholdene i skolegården, finder løsninger på f.eks. brug af mobiltelefon og problemer med toiletterne m.v.
Opslagstavlen:
Det er muligt at følge med i elevrådets aktiviteter på opslagstavlen som hænger på den røde væg i gangen.
 
Din stemme i elevrådet:
Hvis du har emner, ønsker eller problemer som du tror, elevrådet kan hjælpe dig med, så kan du rette henvendelse til dine klasserepræsentanter eller til elevrådsformand Veli, 8. klasse.