Elevrådet består af 2 elever fra hver af klasserne 4.-8. kl., dvs. 10 medlemmer. De vælges for et skoleår af gangen kort efter sommerferien. En lærer der er udpeget af skolen koordinere elevrådet.
 
Elevrådsmøder:
Der bliver holdt møde en gang om måneden. Der vælges ordstyrer og referent til hver møde.
 
Elevrådets opgaver:
At behandle ønsker og evt. klager fra skolens elever og drøfte det med ledelsen og lærerne. Vi får breve og tilbud og oplysning om projekter og konkurrencer for skoleelever. Vi holder møde 1 gang om måneden, og her arbejder vi med flere ting, der har betydning med elevernes hverdag.
 
Din stemme i elevrådet:
Hvis du har emner, ønsker eller problemer som du tror, elevrådet kan hjælpe dig med, så kan du rette henvendelse til dine klasserepræsentanter eller til elevrådsformand.