Højbjerg Privatskole starter sin undervisning fra 0. klasse. Vi arbejder hårdt på at finde børnenes mangler og behov tidligst muligt I deres skoleår. 
I samarbejde med vores lærerteam, laves der en handlingsplan for at dække mangler og behov for elever.

Faget dansk vægtes højt. Skolens regel om at der kun må tales dansk, tages alvorligt i alle klassetrin, herunder indskolingen, hvorfor det er her vores elever skal blive gode til dansk tale.

Vores indskolingslærere er udstyret med Alkalær metoden som er et resultatbaseret undervisningssystem hvor alle børn med og uden læsevanskeligheder let kan lære at læse.

Udover almindelig skolegang tilbyder vi SFO til elever der går i 0. kl – 3. kl. Du kan finde yderligere information om SFO øverst I kontrolpanelet.

Skolens undervisning skal danne basis for et solidt fagligt grundlag, som skal være med til at løfte eleven til bedre indsigt i både faglige, personlige og sociale sammenhænge.

Skolen skal gennem sin kultur og undervisning opdrage eleverne til at kunne forstå og deltage i et demokratisk samfund. Eleverne skal kunne forstå, respektere og bruge de pligter og friheder, som er forbundet med at bo i et demokrati.

Mennesker er forskellige i kulturer og levevis. Skolen skal give eleverne forståelse og indsigt, således at de udvikler både tolerance og respekt. Eleverne skal være åbne for andres tanker og synspunkter end deres egne, og kunne føre en respektfuld omgangsform i forhold til andre mennesker på tværs af kulturelle-, religiøse-, sociale-, etniske- og kønsmæssige forskelle. Undervisningen skal tilrettelægges således at der tages hensyn til elevernes kulturelle baggrund.
 Nilen Privatskole er ikke en religiøs skole. Skolen finder at religion er en privat sag, som bedst varetages af familien. Skolen følger undervisningsministeriets læseplan i faget religion.

Skolen skal stimulere elevernes personlige udvikling, som skal give eleverne en forståelse for eget selvværd.
 Skolen skal forsøge at give eleverne en god forståelse for ligeværd mellem mennesker, uanset køn, religion eller nationalitet.
 Gennem forståelse for eget selvværd og andres ligeværd kan man fatte tolerance.