Højbjerg Privatskole følger Undervisningsministeriets “Fælles Mål” og de vejledende læseplaner i de samtlige fag.

Læs mere på:

Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside: https://www.uvm.dk/folkeskolen/fag-timetal-og-overgange/faelles-maal/om-faelles-maal

Skolestyrelsens hjemmeside: www.skolestyrelsen.dk

Fag og timefordeling:

Højbjerg Privatskole følger Undervisningsministeriets Fælles Mål i alle fag fra 0. klasse til 9. klasse.