I udskolingen prioriteres fagligheden højt.

For at gøre vores elever studieklar, arbejder vi med vores lærerteam stærkt på at eleverne fortsætter med en ungdomsuddannelse efter Højbjerg Privatskole. 
Det sker i sammenarbejde med UU vejledningen i Aarhus. Sammen med studievejlederen, arbejder vi på finde en løsning efter deres behov og ønsker. Deres ønsker prioriteres højt efter hvilken ungdomsuddannelse eleverne er egnet til.

Skolens undervisning skal danne basis for et solidt fagligt grundlag, som skal være med til at løfte eleven til bedre indsigt i både faglige, personlige og sociale sammenhænge.

Skolen skal gennem sin kultur og undervisning opdrage eleverne til at kunne forstå og deltage i et demokratisk samfund. Eleverne skal kunne forstå, respektere og bruge de pligter og friheder, som er forbundet med at bo i et demokrati.

Mennesker er forskellige i kulturer og levevis. Skolen skal give eleverne forståelse og indsigt, således at de udvikler både tolerance og respekt. Eleverne skal være åbne for andres tanker og synspunkter end deres egne, og kunne føre en respektfuld omgangsform i forhold til andre mennesker på tværs af kulturelle-, religiøse-, sociale-, etniske- og kønsmæssige forskelle. Undervisningen skal tilrettelægges således at der tages hensyn til elevernes kulturelle baggrund.
 Nilen Privatskole er ikke en religiøs skole. Skolen finder at religion er en privat sag, som bedst varetages af familien. Skolen følger undervisningsministeriets læseplan i faget religion.

Skolen skal stimulere elevernes personlige udvikling, som skal give eleverne en forståelse for eget selvværd.
 Skolen skal forsøge at give eleverne en god forståelse for ligeværd mellem mennesker, uanset køn, religion eller nationalitet.
 Gennem forståelse for eget selvværd og andres ligeværd kan man fatte tolerance.