Skolepenge:

1. barn: 1100 kr.

2. barn: 900 kr.

3. barn: 700 kr.

4. barn: 0 kr.

.

SFO, 0. kl. – 3. kl.

700 kr. pr. barn.

.

Skolepenge (12 rater) samt SFO-betaling (11 rater) opkræves månedligt forud den 1. i hver måned.

Udmeldelse af en elev skal ske ved skriftlig henvendelse til skolen med en fuld måneds varsel og der betales skolepenge for den måned, hvori udmeldelsen sker, samt den efterfølgende måned.

Udmeldelse af 9. klasses elever sker automatisk i juni måned.

Samtlige betalinger til skolen foregår via betalingsservice.

Link til PBS:

Klik hér og udfyld venligst formularen. Kundenummer er dit Debitor-nr. Den står i dit faktura.