Ansøgning om optagelse kan hele året rettes til skolens ledelse. I forbindelse med indskrivningen udfyldes formularen “Indmeldelse af elev”, som findes under menupunktet “OPTAGELSE”.


En privatsskole er i modsætning til en folkeskole ikke forpligtiget til at modtage alle de elever, der måtte ønske at gå på skolen. I skolekredsen har vi et ønske om at bevare den lille skole med begrænsede klassestørrelser. Derfor kan vi ikke give nogen garanti for optagelse, og det er derfor også en god ide at skrive børnene ind i god tid før skolestart.

Skolelederen godkender optagelsen efter at eleven har været gennem en Dansk og Matematik-prøve.

En forudsætning for optagelsen er at forældrene erklærer sig enige i skolens værdigrundlag og aktivt tager del i skolens liv.