SFO’en er en del af skolen, og vi har et tæt samarbejde med lærere i indskolingen. SFOen er for elever fra 0. klasse til 3. klasse.

I altid velkomne til at henvende jer til os, såfremt I vil spørge os om noget, eller I bare har behov for en snak.

Sfoen har åben ml klokken 13.05 – 15.45.

Telefon: 86 14 14 99

At styrke børnenes sociale udvikling i samarbejde med forældre.

At samarbejde med klassens lærere om børnenes trivsel, læring og udvikling.

Vise det enkelte barn tillid, omsorg og forståelse.

Gribe ind i konflikter, når børnene ikke selv formår at løse dem på forsvarlig vis.

Opdrage børnene til at omgås hinanden med tolerance og respekt.

Vi vægter børnenes medbestemmelse i leg og valg af aktiviteter og giver dem mulighed for fordybelse.

Planlægge fysiske og kreative aktiviteter.