Højbjerg Privatskole er en dansk privatskole, der er oprettet i 2006. Vi er en boglig skole, med særlig vægt på høj faglighed. Udover særlig interesse de boglige fag, har man et stærkt skole-hjem.

Højbjerg Privatskole fører til folkeskolens 9. klasse prøve.

Højbjerg Privatskole er en afdelingsopdelt enkeltsporet skole:

  • Indskolingen:           0. – 4. klasse (der tilbydes SFO i indskolingen)
  • Udskolingen:            5. – 9. klasse

Højbjerg Privatskole er ikke politisk eller religiøst orienteret. Højbjerg Privatskole er en skole for alle uanset etnicitet eller tro.

Skolestart er en milepæl for såvel elev som forældre, en god start er naturligvis af stor betydning for hele skoleforløbet og for et givtigt skole/hjemsamarbejde. Vi lægger derfor mange ressourcer i at gøre starten så god, spændende og professionel som overhovedet muligt med vægt på gensidig tillid.

At vælge skole til sit barn er et meget vigtigt valg. Det er her afgørende at skolens grundholdninger er i god overensstemmelse med hjemmets. Hvis det ikke er tilfældet, vil barnet komme i loyalitetskonflikt mellem forældrenes og skolens holdninger. Derfor er det fra vores side vigtigt at melde klart ud om, hvad vi står for.

Højbjerg Privatskoles identitet bygger på, at vi vægter et højt fagligt niveau og gode sociale færdigheder. Dette at vi lægger vægt på et højt fagligt niveau betyder ikke at vi er en eliteskole. Men det betyder, at vi lægger meget vægt på den faglige undervisning. Vi tager undervisningen seriøst og prioriterer den højt. Derfor stiller vi krav til vores elever om, at de arbejder seriøst og omhyggeligt med fagene. Ligeledes stiller vi krav til vores forældre om, at der bakkes op om skolearbejdet derhjemme.

Vi er et alternativ til folkeskolen, og vi er et alternativ med en klar holdning til, hvorfor vi driver en skole. Vi vægter gode sociale færdigheder hos elever højt. Det gør vi, da vi ønsker at eleverne kan indgå positivt i såvel skolens fællesskab som i de fællesskaber de senere i deres liv vil komme til at være en del af.

Højbjerg Privatskole
Højberg_Privatskole
HøjbjergPrivatskole