Almindelige informationer

Skolen har brug for at indhente personoplysninger om elever og dennes forældre i forbindelse med indmeldelse.

Skolen anvender alene disse personoplysninger med henblik på at opfylde skolens forpligtelser som skole.

Overordnet indsamler skolen almindelige personoplysninger om en elev som fx navn, adresse, telefonnummer, sygedage og andre nødvendige oplysninger for at drive skoletilbuddet. Skolen har dog også brug for at indhente elevens CPR-nummer. Når skolen indsamler cpr. nr. på eleven, skyldes dette bl.a. skolens forpligtelser over for Undervisningsministeriet i forhold til at kunne søge tilskud, og at Undervisningsministeriet kan kontrollere, at eleven ikke er registeret på flere skoler.

Skolen indsamler også almindelige personoplysninger om forældrene. Dette gør skolen for at sikre sig nødvendige oplysninger i forhold til, hvem der er elevens forældremyndighedsindehavere og for bl.a. at kunne informere om skolens- og elevens forhold.

Skolen har som udgangspunkt brug for følgende oplysninger om eleven og dennes forældremyndighedsindehavere:

– Data om elev: Navne, folkeregisteradresse og cpr. nr.
– Data for forældremyndighedsindehavere: Fars og mors navne, folkeregisteradresse, telefon (privat samt arbejde), e-mailadresse.

Ved indmeldelse:

Det er en forudsætning for barnets indmeldelse på skole, at forældremyndighedsindehaverne er enige om at melde barnet ind på skolen. Derfor er det et krav, at begge forældremyndighedsindehavere skriver under på denne blanket, hvis der er fælles forældremyndighed.

Hvis den ene forælder har den fulde forældremyndighed, er det kun denne forælder, der skal skrive under på blanketten. Skolen kan kræve dokumentation for besiddelse af forældremyndighed.

Sker der i løbet af barnets skolegang ændringer i forældremyndighedsretten, er forældrene forpligtet til at informere skolen herom.

Samtykke fra forældre:

Som institution er skolen forpligtet til at få samtykke fra barnets forældre til diverse punkter, som er:

– at skolen må indhente oplysninger fra nuværende og tidligere skoler/børnehave, samt PPR og Specialpædagogik, såsom elevplan og udtalelser.

– at i forbindelse med synliggørelse af skolens aktiviteter mv. offentliggør skolen kun hverdagsbilleder i forskellige sammenhænge. Som forældre giver du samtykke til, at skolen må anvende billeder, hvor ens barn er med i diverse medier såsom: Web, Facebook, Instagram, foldere og brochure om skolen.

– at barnet må forlade skolens område ifm. udflugt, ture, udendørs undervisning.

– at barnet må forlade skolens område sammen med en voksen.