Mål med mobbepolitik

Det er vores mål at være en mobbefri skole. Det kræver at lærere, forældre og elever arbejder i samme retning, og er deres ansvar bevidst.
Skolens medarbejdere har pligt til at gribe ind over for mobning. Ligeledes er forældre forpligtede til at kontakte klasselærere, hvis mobning eller vantrivsel forekommer i deres barns klasse.
Det er vigtigt at eleverne føler sig taget alvorligt, hvis de kommer til en voksen med problemer omkring mobning.

HBPS mobbepolitik i børnehøjde

• Vi mobber ikke på HBPS!

• Vi holder ikke nogen udenfor.
Vi inviterer alle med i vores leg, sammenkomster, aktiviteter, fødselsdage mm.

• Vi taler pænt til hinanden.
Vi bruger ikke øgenavne.
Vi råber ikke af hinanden.
Vi bander ikke af hinanden.

• Vi taler pænt om hinanden.
Vi bagtaler ikke andre.

• Vi hjælper vores kammerater.
Vi skal hjælpe dem der er kede af det.

• Vi må kun drille for sjov.
Hvis der bliver sagt: ”lad være,” skal man stoppe med det samme.

• Vi er ikke voldelige over for andre.
Ingen elev må true andre elever.
Ingen elev må slå andre elever.
Ingen elev må skubbe andre elever.

• Vi respekterer andres ting.
Vi behandler andres ting ordentligt.