En skole er andet end fag, og derfor er det godt at have nogle gode traditioner og nogle muligheder for at gennemføre nogle fællesarrangementer for elever og lærere. 
Disse ting kan være med til at skabe atmosfære og sammenhold i det daglige arbejde. På Højbjerg Privatskole har vi følgende faste arrangementer:

– Morgensang ca. 10 gange årligt

– Skolernes motionsdag – sidste dag før efterårsferien.

– Klippe-klistre-julepyntedag – i midten af december.

– Juleafslutningsdag m. æbleskiver, marmelade og saftevand

– Fastelavn/Katten af tønden for 0. kl. – 3. kl.

– Sidste skoledag/karamelkast for 9. klasserne.

– Gammelelevsammenkomst

– Afslutningsfest for skoleåret

Desuden er der fællesarrangementer i løbet af skoleåret for forskellige klassetrin. Der er f.eks. temauger for hele skolen, diverse foredrag, sundhedsdage, teaterture m.v.