En skole er andet end fag, og derfor er det godt at have nogle gode traditioner og nogle muligheder for at gennemføre nogle fællesarrangementer for elever og lærere. Disse ting kan være med til at skabe atmosfære og sammenhold i det daglige arbejde. På Højbjerg Privatskole har vi følgende faste arrangementer:

– Morgensang ca. 10 gange årligt

– Skolernes motionsdag – sidste dag før efterårsferien.

– Læsedag for alle klasser

– Klippe-klistre-julepyntedag – i midten af december.

– Juleafslutningsdag

– Fastelavn for indskoling

– Trivselsdag

– Sidste skoledag/karamelkast for 9. klasserne.

– Sommerfest for forældre og naboer

– Fællestur til Djurs Sommerland

– Dimissionsfest for 9. klasses elever og familie

– Gammelelevsammenkomst

Desuden er der fællesarrangementer i løbet af skoleåret for forskellige klassetrin. Der er f.eks. temauger for hele skolen, diverse foredrag, sundhedsdage, teaterture m.v.