Målsætning:

At minimere mobning på og udenfor Højbjerg Privatskole gennem oplysning, forebyggelse og aktiv handling.

De 4 aktører i forbindelse med mobning:

Mobbeoffer

Mobbere

Medløbere (Dem som ikke tager initiativ til mobning, men som følger mobberne. Tør oftest ikke at sige fra)

Det tavse flertal (Tilskuerne som tavse ser på uden at medvirke, men som ikke tør at gribe ind af frygt for selv at blive målet for mobning)

Handleplan for skoleledelsen:

Skoleledelsen sikrer en hurtig opfølgning på henvendelser fra elever, forældre eller lærere vedrørende mobning blandt skolens elever.

Handleplan for den enkelte klasse:

Hver afdeling har sin måde at løse mobning på.


Generel handling, når en elev mobbes:

Der tages samtaler med eleven, og problemet afdækkes

Mobberen/mobberne konfronteres med problematikken

Der udfærdiges en adfærdskontrakt.

Teamet omkring klassen informeres, og man kan:

Afholde klassemøder, hvor problemet afdækkes

Informere forældrene til både mobberen og mobbeofferet

Hvis mobningen fortsætter sker følgende:

Ledelsen og teamet indkalder mobberen/mobbernes forældre til samtale for at finde konstruktive løsninger